Công ty thám tử
thành thân hơn 1 năm nay nhưng vợ chồng Hiếu - Ngọc (Hoàng Hoa Thám, HN) vẫn là cặp vợ chồng son dỗi vì còn đang kế hoạch để tụ hội lo làm ăn. Với Ngọc, cô vẫn yêu, vẫn muốn có cách giữ chồng .

Một ngày cô chợt nảy ra ý nghĩ thử lòng chồng để đo sự chung thủy của anh với Ngọc ra sao. Song có thử lòng chồng, Ngọc mới đau đớn nhận ra: "Chồng mình khó có thể cưỡng lại những thứ 'cho không biếu không' vì anh nghĩ bản thân chẳng mất mát gì!!!".

Trước đây khi yêu và khi đã là vợ chồng, Ngọc vẫn tin chồng tuyệt đối. Chưa từng có ý muốn thử chồng, nhưng một lần Ngọc đã thử lấy máy của cô đồng nghiệp ngồi kế bên để nhắn nhe cho chồng. Song lần thử này của Ngọc với chồng không thành công. Bởi lúc ấy, chẳng những chồng Ngọc không nhắn lại mà còn không chút ỏ ê gì đến tin nhắn đó.
thám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Nam
thành thân hơn 1 năm nay nhưng vợ chồng Hiếu - Ngọc (Hoàng Hoa Thám, HN) vẫn là cặp vợ chồng son dỗi vì còn đang kế hoạch để tụ hội lo làm ăn. Với Ngọc, cô vẫn yêu, vẫn muốn có cách giữ chồng .

Một ngày cô chợt nảy ra ý nghĩ thử lòng chồng để đo sự chung thủy của anh với Ngọc ra sao. Song có thử lòng chồng, Ngọc mới đau đớn nhận ra: "Chồng mình khó có thể cưỡng lại những thứ 'cho không biếu không' vì anh nghĩ bản thân chẳng mất mát gì!!!".

Trước đây khi yêu và khi đã là vợ chồng, Ngọc vẫn tin chồng tuyệt đối. Chưa từng có ý muốn thử chồng, nhưng một lần Ngọc đã thử lấy máy của cô đồng nghiệp ngồi kế bên để nhắn nhe cho chồng. Song lần thử này của Ngọc với chồng không thành công. Bởi lúc ấy, chẳng những chồng Ngọc không nhắn lại mà còn không chút ỏ ê gì đến tin nhắn đó.
thám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Nam
thành thân hơn 1 năm nay nhưng vợ chồng Hiếu - Ngọc (Hoàng Hoa Thám, HN) vẫn là cặp vợ chồng son dỗi vì còn đang kế hoạch để tụ hội lo làm ăn. Với Ngọc, cô vẫn yêu, vẫn muốn có cách giữ chồng .

Một ngày cô chợt nảy ra ý nghĩ thử lòng chồng để đo sự chung thủy của anh với Ngọc ra sao. Song có thử lòng chồng, Ngọc mới đau đớn nhận ra: "Chồng mình khó có thể cưỡng lại những thứ 'cho không biếu không' vì anh nghĩ bản thân chẳng mất mát gì!!!".

Trước đây khi yêu và khi đã là vợ chồng, Ngọc vẫn tin chồng tuyệt đối. Chưa từng có ý muốn thử chồng, nhưng một lần Ngọc đã thử lấy máy của cô đồng nghiệp ngồi kế bên để nhắn nhe cho chồng. Song lần thử này của Ngọc với chồng không thành công. Bởi lúc ấy, chẳng những chồng Ngọc không nhắn lại mà còn không chút ỏ ê gì đến tin nhắn đó.
thám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Nam
Kinh nghiệm thuê thám tử tư uy tín :
Bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, cần phải có những kiến thức kinh nghiệm nhất định thì mới đạt được thành công, kể cả phía cung cấp dịch vụ và phía sử dụng dịch vụ.
Đó là chưa kể nghề thám tử tư là một nghề khá mới mẻ tại Việt Nam hơn nữa nghề này hiện nay chưa được phép hoạt động công khai tại nước ta, do đó việc chọn lựa một công ty thám tử để sử dụng dịch vụ cần phải hết sức lưu ý và cần được tư vấn từ người đã có kinh nghiệm thuê thám tử. Mình đang làm cho 1 công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thám tử khá  uy tín hiện nay. Mình xin chia sẻ ít kiến thức về lĩnh vực này cho các mẹ tham khảo và cũng là để tránh những vấn đề về việc sử dụng dịch vụ này mà tiền mất tật oan, hiệu quả công việc không đạt được như mong muốn và gây tiêu cực dẫn đến mất hạnh phúc gia đình.
Dịch vụ thám tử so với người Việt Nam theo mình thấy thì vẫn còn khá mới mẻ, nhiều người khi nói đến thám tử vẫn chưa hình dung được thám tử là gì và công việc của họ là làm những gì.

Sau đây là các kinh nghiệm thuê thám tử tư mà mọi người nên biết:

Công ty thám tử mà bạn có ý định thuê có giấy phép hành nghề thám tử hay không ?
Giấy phép hành nghề là một bằng chứng để chứng minh sự hoạt động của công ty được pháp luật công nhận. Đây là điều cần thiết đối với những người có ý định thuê thám tử, bởi chỉ có những công ty làm việc có uy tín và ý thức trách nhiệm công việc của mình thì mới được pháp luật công nhận, và bạn có thể yên tâm khi thuê các công ty nay.
Kinh nghiệm thuê thám tử tư
Kinh nghiệm thuê thám tử tư
Công ty thám tử mà bạn có ý định thuê có bề dày kinh nghiệm điều tra hay không ?
Kinh nghiệm là điều không thể không lưu ý khi bạn thuê một công ty thám tử. Rõ ràng là bạn sẽ chú ý tới một công ty có bề dày kinh nghiệm và thành tích điều tra thành công trước đó. Điều này sẽ chứng tỏ công ty sẽ xử lý một cách linh hoạt và nhanh chóng đối với các yêu cầu mà bạn đề ra.
Công ty thám tử có cung cấp đầy đủ các thông tin thường xuyên và chính xác theo yêu cầu của bạn không ?
Sau khi đã ký hợp đồng với công ty thám tử, bạn nên theo dõi xem các thông tin mà công ty đưa ra có thường xuyên và chính xác hay không. Mục đích của việc làm này là giám sát xem công ty có thực hiện đúng theo các thỏa thuận đã ký trong hợp đồng hay không ?
Công ty có đủ năng lực để xử lý các vụ án lớn hay không ?
Nếu bạn cần tìm kiếm thông tin đối với những vấn đề lớn thì đây là một trong những điều mà bạn nên xem xét. Năng lực để giải quyết các vụ án lớn tập trung vào đội ngũ thám tử lành nghề và kinh nghiệm thực tế của họ trong suốt quá trình hoạt động. Những công ty có bề dày hoạt động lâu năm cũng là một điểm đáng lưu ý cho sự quyết định của bạn.
Công ty có trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu công việc hay không ?
Hoạt động trong lĩnh vực đặc thù này thì việc cung cấp trang thiết bị hiện đại là tất yếu. Đây là nhu cầu phục vụ cho quá trình điều tra nhanh chóng và chính xác, cung cấp những bằng chứng cho khách hàng.
Hợp đồng của công ty với khách hàng có rõ ràng hay không ?
Bạn cần xem xét kỹ lưỡng các điều khoản ký kết với công ty thám tử xem có rõ ràng và hợp pháp không ? Nếu có tranh chấp xảy ra thì đây chính là căn cứ để xem xét trách nhiệm sẽ thuộc về bên nào ?
Bằng chứng mà công ty thám tử thu thập có đủ tính pháp lý để làm chứng cứ trước pháp luật hay không ?
Đây là điều cần thiết mà bạn cần phải xem xét để yêu cầu công ty thám tử thu thập những bằng chứng có tính thuyết phục trước pháp luật, phục vụ tối đa cho lợi ích của bạn và các đối tượng liên quan.
Phí dịch vụ của công ty thám tử có hợp lý hay không ?
Tùy vào từng loại dịch vụ mà bạn sử dụng, bạn nên xem xét phí dịch vụ của công ty thám tử có hợp lý hay không so với những điều kiện của bạn. Mức phí hợp lý sẽ đem lại sự hài lòng cho cả hai bên và có thể dẫn đến những lần hợp tác tiếp theo.
Trong nhiều trường hợp thì dịch vụ thám tử tư là lựa chọn số 1 của khách hàng để giải quyết những nỗi lo, xua tang đi nghi ngờ và giải tỏa những stress trong lòng. Tuy nhiên khi thuê thám tử quý khách nên chọn công ty thám tử chất lượng, vì có thể ham giá rẻ…. mà bị các công ty lừa đảo.

Sau đây là kinh nghiệm thuê thám tử tư của 1 khách hàng trên diễn đàn nổi tiếng webtretho.com :

Đây là một trong những công ty lấy tiền khách hàng xong mà không làm nên các bạn cần lưu ý ! Vì lý do nhẹ dạ của phụ nữ sơ chồng mình biết thuê thám tử nên các công ty dưới đây đánh vào tâm lý của các phụ nữ mà họ vòi tiền của khách hàng ! TẤT CẢ GIÁM ĐỐC CỦA CÁC CÔNG TY THÁM TỬ TƯ
1> Công ty thám tử Vạn Tín ( giám đốc : mr Kiên) - Nghiệp vụ không có , chuyên lừa đảo , nổi tiếng một thời lấy tiền mà không làm.
2>Công ty thám tử Thăng Long ( giám đốc : mr Hạnh)- nghiệp vụ kém , chuyên vòi tiền khách hàng, thường hay báo cáo không đúng sự thật.
3> Công ty thám tử Hoàng Gia là công ty có nghiệp vụ rất kém và chi phí lại cao nhất Việt Nam đôi lúc lấy tiền khách hàng xong rồi lại không làm.( giám đốc: mr Linh) - Giám đốc này có vợ mà còn cặp bồ với một nữ doanh nhân ở Tây Ninh để lấy tiền làm quảng cáo thương hiệu cũng chính là khách hàng của ông ta! Bó tay một thám tử ....?
4>Công ty thám tử Triệu Đô ( giám đốc : mr Tâm) Công ty này rất lâu đời và chi phí thì lại rất thấp nhưng toàn lừa đảo nên có rất nhiều trang web .Lấy được tiền bao nhiêu hay bấy nhiêu nên rất nhiều bị lừa đảo bởi công ty này.
5> Công ty thám tử Đại Phát ( giám đốc : mr Phương)
6> Công ty thám tử Sài Gòn còn gọi là T&T ( Giám Đốc Huy )
7> Công ty thám tử Hoàng Minh ( giám đốc : Hoàng Anh)
8> Công ty thám tử Vietstar ( giám đốc mr Hùng )
9> Công ty thám tử Tam Long còn có tên khác là Nhật Nguyệt ( giám đốc Mr Đính ) vì lấy nhiều tên công ty là đề lừa đảo nên khách hàng cần lưu ý
10> Công ty thám tử Việt Nam ( giám đốc Mr : Sơn ) còn tên gọi là Nam Việt . Vị giám đốc này rất mê gái.
11> Công ty thám tử Kỳ Phát ( giám đốc Mr : Tuấn ) lúc trước là công ty thám tử An Bình vì lý do lừa đảo nhiều quá nên phải đổi tên công ty...............
CÒN RẤT NHIỀU CÔNG TY NỮA MÀ CHÚNG TÔI CHƯA THỂ LIỆT KÊ RA ? NẾU CHỌN VỀ MỘT CÔNG TY ĐỂ TIN CẬY VÀ AN TÂM THÌ XIN QUÝ KHÁCH CẦN CÂN NHẮC VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ TÂM CỦA HỌ VÀ CÒN PHẢI CÓ NGHIỆP VỤ CAO VÀ UY TÍN ! RẤT KHÓ ĐỂ CHỌN MỘT CÔNG TY ĐÚNG NGHĨA VỀ THÁM TỬ.
Sau đây chúng tôi đưa ra các lý do để bạn chọn công ty thật sự uy tín-bảo mật và có trách nhiệm cao với công việc. * THỨ NHẤT : Văn phòng phải có thật , không phải là các văn phòng ảo ! ví dụ một số văn phòng ảo ( số 4 nguyễn Đình Chiểu , 481 Điện Biên Phủ, 41-43 Trần Cao Vân, Tầng 6 Tòa nhà Fimexco 231-233 Lê Thánh Tôn, 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1 - TP.HCM. 43 Mạc Đĩnh Chi - Phường Đa Kao - Quận 1 , 60 Nguyễn Đình Chiểu - Phường 3 - Quận 1 ,68 Nguyễn Huệ . P.Bến Nghé. Q.1. TP , Phòng 1803, Tòa nhà Láng Hạ Building,101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội...... còn nhiều nữa *
THỨ HAI : Giấy phép kinh doanh Thám Tử Tư. *
THỨ BA : Nghiệp vụ của họ dẫn chứng các nhân viên của họ phải có gì đó chứng minh là người từng làm hay đang làm trong nhà nước ( ví dụ : Bộ Đội Xuất Ngũ, An Ninh , Công An, Báo Chí, .......) có cam kết hợp đồng đầy đủ và phải hoàn trả 100% nếu không làm được những yêu cầu mà bạn đưa ra ! @ Nếu Công ty thám tử nào đủ các nhu cầu trên thì bạn có thể an tâm đặt niềm tin vào họ dù đó là những công ty mới ra đời... 

thám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Namthám tử hà nội - cong ty tham tu chuyên nghiệp - thám tử mạnh nhất Việt Nam


Copyright © 2011 NeoComic.Com, All Rights Reserved.
Disclaimer: thanlong.net is not responsible for any content linked to or referred to in this site. None of the video files are hosted on our servers; they are indexed and embedded in a fashion similar to Google and other popular search engines. All clips are collected from Files Hosting Sites, Video Hosting Sites and many others respected providers. thanlong.net is not liable for copyright by any country. If the content is in question of copyright violations, please contact the provider directly.
Design by NeoComic